24 Aralık 2011 Cumartesi

"Renklerin Dansı" Karma Resim & Heykel Sergisi 6 – 30 Aralık 2011 Yer: Maslak Spring Giz Plaza Deyim Sanat Galerisi

ONUR ERDİREN'DEN ''ÇİZİM TEKNİKLERİ'' KİTABI

Hırs yaptım oldu!
Güzel Sanatlar okumak hiç aklımda yoktu. Fakat  yetenek sınavlarına hazırlanırken hocamın çizime eğilimimin olduğunu keşfetti.

Bunun üzerine Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümüne girdim. Üniversite hayatı boyunca birçok arkadaşımın ve hocamın çizimlerimin pek yaratıcı ve iyi derecede olmadığını söylediler ve hırslanarak bölümümü başarıyla bitirdim. Bunun üzerine ailemin de büyük desteğiyle Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar’da Yüksek lisans programını bitirdim. Akademik kariyer hayatımı devam etmek ve sonuna kadar gitmek istediğim için şuan Yeditepe Üniversitesi Felsefe bölümünde Doktora programına devam etmekteyim. Bunların sonucunda hırs yaparak birçok şeyi isterseniz başarabileceğinizi göstermiş olduğumu düşünüyorum. Bu kitabı hazırlamamdaki amaç zamanında öğrendiğim bilgi birikimini ve yaptığım çalışmaları sizlerle paylaşmak. Çizim Teknikleri kitabını; Güzel Sanatlara hazırlanan, resim kurslarına giden, çizimle ilgili teknikler öğrenmek isteyen, reklam tasarımıyla ilgilenenlere armağan ediyorum.            Çizim Teknikleri kitabını D&R’larda ve kitapevlerinde bulabilirsiniz…

22 Aralık 2011 Perşembe

Görsel Sanatlar Eğitimi Niçin ve Kimler İçin Gereklidir?

Dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum için önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın gelişmişliği bir toplumun gelişmişliğiyle paraleldir. Bu açıdan baktığımızda gelişmeyi artırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır ve eğitim öğretimde vazgeçilmez olmalıdır.
Estetik ve güzeli bilen bir toplum yetiştirmek için sanat eğitimi gereklidir. Sanattan kastımız sadece plastik sanatlar olmamalıdır. Sanat eğitiminden bahsederken de sadece plastik sanatlar eğitimi değil, dramatik, ritmik ve fonetik sanatları da içine alan geniş bir alanı düşünmemiz gerekmektedir. Burada görsel sanatlar eğitimi devreye girer; çünkü hepimiz biliyoruz ki görerek öğrendiğimiz bilgiler daha kalıcı ve daha kapsamlı olmaktadır.
Özellikle ilk ve orta öğretimde görsel sanatlar eğitimi diğer derslerden ayırt edilmeksizin eğitimin ana derslerinden olmalıdır. İçinde bulunduğumuz toplumun gelişmesini istiyorsak hedef: baştan belirlemeli, yaratıcı düşünen, kendini ifade edebilen, anlayan, kavrayan, yargılamayan bireyler yetiştirmeli, bunu yapmak için de hangi derslerin ne kadar önem arz ettiği de bilinmelidir.
Görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığı estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir. Şu da bilinmelidir ki görsel sanatlar eğitimde baz alacağımız şey yetenek olmamalıdır. Çünkü sanat sadece yetenekli kişiler için ya da bir birey, öğrenci, bir toplum için geçerli değildir. Herkes için, her yaştaki bireyler için geçerlidir sanat eğitimi.
İnsan hayatında önemli bir yere sahiptir aslında. Sosyal ilişkiler, işbirliği, yardımlaşma, üreten olma açısından da gereklidir. Görsel sanatlar eğitiminin önemi yadsınamaz. Özellikle öğrenme ve gelişim sürecinde etkin bir role sahiptir. Eğitim öğretimin en önemli yardımcılarındandır. Eğitim öğretimin en önemli yardımcılarındandır. Eğitim sadece okulda, sıralarda düz anlatımla yapılan bir süreç değildir. Aynı zamanda görerek, bizzat uygulamalar yaparak, katılımcı şeklinde yapılan bir süreçtir.
Görsel sanatlar eğitiminde şöyle bir kanı oluşmamalıdır. Sanat eğitimi sanatçı yetiştirmek için değil; yetiştirmek durumunda olduğu her kişiyi yaratıcılığa yöneltip, onun bilgisel, bilişsel, duygusal eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.
Bir şekilde duyguların ifade edilmesine yardımcılar görsel sanatlar eğitimi. Bireyin deşarj olmasında toplumla iç içe, paylaşabilen, kolay kavrayabilen, kendine güvenen olmasında önemlidir. Sığ düşüncelerin dışına çıkarak, daha aydın ve geniş düşünebilen bir birey olma yolunda önemli bir unsurdur.
Görsel sanatlar eğitiminin gerekliliğini her fırsatta dile getirilmeli ve üzerinde durularak, önemi artırılmalıdır. Şu bir gerçektir ki sanat her toplum ve her birey için kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yeterince sanat eğitimine özen gösterirsek elde edeceğimiz başarılar ve kaydedeceğimiz ilerlemeler bizleri daha iyi bir seviyeye ulaştıracaktır.